Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


Pragniemy poinformować, iż w dniu 3 sierpnia 2015 roku AVIONIX ENGINEERING sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Rozwoju Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1.1 „Szybka Ścieżka”

 

Numer konkursu: 1/1.1.1/2015 „Szybka Ścieżka”, Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0169/15

Nazwa Projektu: „SYSTEM KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO NOWEJ GENERACJI ADS-B/MLAT”

Całkowity koszt projektu: 2.000.408,00 zł,

Wartość dofinansowania: 1.465.495,60 zł

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego