Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1.1.

Fundusze Europejskie – Dofinansowanie Projektu –  „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“

Firma AVIONIX ENGINEERING SP Z O.O. realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: „Projekty B+R przedsiębiorstw“.

Wartość projektu : 2 543 934,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich : 1 465 495,60 PLN

Cel oraz planowane efekty projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego nisko-kosztowego systemu kontroli ruchu bazującego na technologii ADS-B i multilateracji, utworzenie monitoringu częstotliwości 1030/1090 MHz, Serwisu Danych Kontroli Ruchu oraz wdrożenie wyników prac B+R do działalności firmy AVIONIX.

Synergia technologii ADS-B i MLAT oferuje efektywny kosztowo system nadzoru powietrznego o wyższej wydajności, będący alternatywą dla drogich systemów radarowych, poprawia dokładność lokalizowania obiektów systemu multilateracji.

Realizacja projektu przyczynia się do dalszego rozwoju i podniesienia konkurencyjności Spółki poprzez rozszerzenie wachlarza oferowanych usług i produktów w oparciu o nowe technologie co pozwala na zwiększenie zatrudnienia.

Istotnym aspektem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez stworzenie nisko-kosztowego i precyzyjnego systemu kontroli lotów dla małych lotnisk.

Implementacja Systemu ADSB/MLAT nowej generacji umożliwia redukcję zużycia energii, promieniowania elektromagnetycznego na lotniskach oraz paliwa przez samoloty co będzie miało pozytywne oddziaływanie na środowisko.

Zamówienia publiczne na usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe CPV 73100000-3:

  • Zapytania ofertowe POIR_1.1.1 RF Development
  • Zapytanie ofertowe POIR 1.1.1 MLAT algorithm

Termin składania ofert 2.10.2015

Link do AVIONIX is looking for subcontractors