Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Fundusze Europejskie – Dofinansowanie Projektu –  „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“ Firma AVIONIX ENGINEERING SP Z O.O. zakończyła z sukcesem prace nad projektem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nazwa projektu: „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, read more…

AVIONIX was awarded contract to deliver An Electronic Surveillance Solution to Support the Low Density and Low Complexity Airspace Trial at Dundee Airport

End of July 2017 installation of AVIONIX ADS-B/FLARM/Multilateration situational awareness system took place at and around Dundee airport. Installation will continue in October by adding additional sites to enable Mode-S multilateration. New generation of AVIONIX ground vehicle tracking devices will be tested on airport premises.  

AVIONIX is looking for subcontractors

  AVIONIX looks for subcontractor in R&D project AVIONIX szuka podwykonawców projektu badawczo-rozwojowego The following two tenders are curreltly open and available for download: Następne dwa oferty są obecnie otwarte i dostępne do pobrania: ●POIR_1.1.1 RF Development Closing date 02/10/2015 Data zamknięcia 02.10.2015 ●POIR 1.1.1 MLAT algorithm Closing date 02/10/2015 Data zamknięcia 02.10.2015   Zamówienia publiczne read more…