AVIONIX was awarded contract to deliver An Electronic Surveillance Solution to Support the Low Density and Low Complexity Airspace Trial at Dundee Airport

End of July 2017 installation of AVIONIX ADS-B/FLARM/Multilateration situational awareness system took place at and around Dundee airport. Installation will continue in October by adding additional sites to enable Mode-S multilateration. New generation of AVIONIX ground vehicle tracking devices will be tested on airport premises.  

Results of public procurement for R&D project

  AVIONIX ENGINEERING SP Z O.O informs about results of public procurement procedures for R&D project POIR_1.1.1_RF: Notification of the selection of the best offer in the procedure Nr 1/POIR/2015 for the supply of Research on Transceiver We inform that the offer was awarded to Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie POIR_1.1.1_MLAT: Notification of the selection of the best offer in read more…

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1.1.

Fundusze Europejskie – Dofinansowanie Projektu –  „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“ Firma AVIONIX ENGINEERING SP Z O.O. realizuje obecnie projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nazwa projektu: „System kontroli ruchu lotniczego nowej generacji ADS-B/MLAT“  realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: „Projekty read more…

AVIONIX is looking for subcontractors

  AVIONIX looks for subcontractor in R&D project AVIONIX szuka podwykonawców projektu badawczo-rozwojowego The following two tenders are curreltly open and available for download: Następne dwa oferty są obecnie otwarte i dostępne do pobrania: ●POIR_1.1.1 RF Development Closing date 02/10/2015 Data zamknięcia 02.10.2015 ●POIR 1.1.1 MLAT algorithm Closing date 02/10/2015 Data zamknięcia 02.10.2015   Zamówienia publiczne read more…